Virpi Pekkala kerho ry:n päätöksiä

28.3.2023

Sääntömääräinen vuosikokous 26.3.2023

Yhdistys hyväksyi vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä hyväksyi toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vuodelle 2023. Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 20 €.

Kokous valitsi yhdistyksen kunniajäseneksi Timo Malmisen, joka toimitti korttiluettelot 2 ja 3 sisältäen Virpin kortit alkutuotannosta lähtien.